ESCENARIS GLOBALS

Treballem en l’àmbit de la Unió Europea, en l’àmbit geogràfic de la Mediterrània i amb Amèrica Llatina en diverses àrees temàtiques, que van des de la mobilitat i les migracions fins la cooperació internacional.

UNIÓ EUROPEA

La Unió Europea és el nostre àmbit polític, normatiu i institucional de referència. El coneixement dels afers europeus permet a Instrategies treballar amb les institucions europees, i amb institucions i organitzacions que requereixin suport i assessorament per tal de desenvolupar polítiques, programes i projectes europeus, optimitzant la seva participació i incidència.

ESTRATÈGIES LOCALS

En un món globalitzat, el paper de les ciutats i governs locals adquireix cada vegada major rellevància. Desde Instrategies busquem enfortir les capacitats de les administracions locals i dissenyar estratègies que els defineixin i consolidin com actors amb veu pròpia en l’escenari europeu i internacional.

MOBILITAT I MIGRACIONS

Les migracions i la mobilitat són un repte global per les societats actuals. A Instrategies busquem respostes innovadores que atenguin els reptes i oportunitats de la movilitat humana en un món cada vegada més interconnectat. Analitzem, diseñem i evaluem polítiques públiques d’immigració i asil, tant a nivell local com nacional i internacional.

DIVERSITAT I POLÍTIQUES INTERCULTURALS

En unes societats cada vegada més diverses, les administracions, entitats socials i empreses necessiten instruments que facilitin la gestió de la diversitat i els ajudi a explotar el seu potencial, estimulant la creativitat i la innovació per generar desenvolupament i cohesió. Instrategies dissenya polítiques interculturals que permeten aprofitar la diversitat com un recurs de desenvolupament.

DESENVOLUPAMENT

En un món amb grans desigualtats, treballem per canviar les polítiques i pràctiques d’institucions internacionals i països per reduïr la pobresa i la desigualtat. Oferim assessoria, formació i consultoria de cooperació internacional i desenvolupament i posem al servei d’institucions públiques i entitats sense ànim de lucre eines estratègiques per facilitar els procesos d’enfortiment en l’àmbit europeu i internacional.