Antirumours Global és una iniciativa que persegueix millorar la convivència, prevenir la discriminació i aprofitar les avantatges de la diversitat per enfortir la cohesió social. Com? qüestionant els estereotips, prejudicis i rumors relacionats amb la diversitat a partir d'una metodologia basada en la participació, la creativitat i el rigor.

Segueix-nos a https://www.facebook.com/AntirumoursGlobal/