Assessorem a empreses, institucions i organitzacions per desenvolupar o enfortir la seva presència a l’àmbit europeu, comprenent les seves necessitats específiques i oferint solucions innovadores i personalitzades.

Oferim assessorament i consultoria de polítiques, estratègies i projectes vinculats a la gestió de les migracions internacionals, la mobilitat i les polítiques d’integració a la diversitat.

Dissenyem estratègies i proporcionem eines i coneixements a empreses i institucions per reforçar la seva presència, posicionament i incidència.

Identifiquem actors rellevants per establir relacions de confiança i permetre l’optimització de les estratègies d’internacionalització.

Treballem estratègies de comunicació per abordar amb institucions, organitzacions i empreses la diversitat, la integració i els missatges sobre migració, així com informació i comunicació sobre afers de la Unió Europea.