Instrategies compta amb un equip multidisciplinar i una xarxa de col·laboradors d’excel·lència en l’àmbit de les relacions internacionals, els afers de la Unió Europea, les migracions i la mobilitat. Posem al servei de les institucions, organitzacions i empreses el coneixement estratègic i innovador, l’experiència qualificada i la capacitat d’innovar de l’equip i dels nostres socis internacionals.

Equip directiu