Elaborem anàlisis, estudis, avaluacions i informes per institucions, organitzacions i empreses en l'àmbit de les relacions internacionals, els afers de la Unió Europea, les migracions, mobilitat i la diversitat.

Desenvolupem projectes i accions de recerca aplicada i innovació amb i per diferents institucions, empreses i organitzacions.