AwArtMali; segona trobada de coordinació del projecte a Nicòsia 2019
Reunió coordinativa d'AwArtMali a Xipre
Thursday, 10 October, 2019

Instrategies ha sigut partícip de la segona reunió de coordinació del projecte AwArtMali a Nicòsia, du a terme durant els dies 3 i 4 d'Octubre. Les institucions que hi participen han analitzat el desenvolupament del projecte, proposant estratègies per millorar la gestió i el seguiment del pla formulat conjuntament.