Gemma Pinyol-Jiménez participa a la Jornada "La participació ciutadana des d’una mirada inclusiva" organitzada per la Diputació de Barcelona 2023
Gemma Pinyol-Jiménez participa a la Jornada "La participació ciutadana des d’una mirada inclusiva" organitzada per la Diputació de Barcelona
Friday, 27 January, 2023

Gemma Pinyol-Jiménez ha participat en la Jornada "La participació ciutadana des d’una mirada inclusiva" organitzada per la Diputació de Barcelona. Es pot trobar més informació de la jornada a https://www.diba.cat/es/web/participacio/jornada-mirada-inclusiva