Gemma Pinyol participa al projecte "Setze barris, mil ciutats" 2019
Gemma Pinyol participa al projecte "Setze barris, mil ciutats"
Thursday, 28 March, 2019

Gemma Pinyol-Jiménez, cap de polítiques migratòries i diversitat a Instrategies, ha participat en el debat: "El dret a la convivència: interculturalitat i intergeneracionalitat", encapçalat pel projecte "Setze barris, mil ciutats" del Pla Barris. Per a més informació: https://bit.ly/2WCH2RD