Llançament del projecte europeu Afroequality 2024
Inici del projecte europeu Afroequality a Atenes
Sunday, 30 June, 2024

A Atenes Instrategies va participar en el llançament del projecte europeu Afroequality, finançat pel fons CERV i que en els pròxims 2 anys vol acompanyar i empoderar les comunitats de persones d'origen africà que viuen a Grècia, Itàlia i Espanya. En el projecte participen un grup de socis dels tres països des de  l'acadèmia a la societat civil. 

Instrategies liderarà la implementació del projecte a Espanya amb activitats de recerca, capacitació i empoderament.