Presentació de l'Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015 coordinat per Instrategies 2016
Presentació de l'Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015 coordinat per Instrategies
Wednesday, 25 May, 2016

La presentació de l'Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya 2015 organitzat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l'Àrea Social de la Fundació Bancària "la Caixa" ha comptat amb la participació de Dolors Bassa, Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies; Marc Simón Director corporatiu de l'Àrea Social de la Fundació Bancària "la Caixa" i Oriol Amorós, Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania.

Al llarg de l'acte, també han participat els autors de les notes expertes que conformen part de l'Informe 2015, així com Gemma Pinyol, Directora de Polítiques Migratòries i Diversitat d'Instrategies, coordinadora d'aquesta segona edició de l'Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya.

L'agenda de l'acte es pot trobar a: http://www.agendaimmigracio.cat/archivos/programa/Programairesumexecutiu2015.pdf

L'informe es pot trobar a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/dades/informe-integracio-2015/