Saray Espejo participa com a formadora de la Diputació de Barcelona sobre "Posicionament i influència a l’esfera internacional" 2022
Saray Espejo participa com a formadora de la Diputació de Barcelona sobre "Posicionament i influència a l’esfera internacional"
Tuesday, 8 November, 2022

Saray Espejo, directora d’Afers Europeus a Instrategies, va formar a una treintena de gerències d’àrees de la Diputació de Barcelona el passat 8 de novembre. Els objectius del curs eren, entre d'altres, identificar la importància de la implicació i la interacció des del món local i dotar d'eines i recursos als ens locals per tal de poder incidir en la governança global.