Anna Terrón participa en la 17ena edició del Consell Transatlàntic sobre Migració 2017
Anna Terrón en la 17ena edició del Consell Transatlàntic sobre Migració
Monday, 30 January, 2017

La 17ena edició del Consell Transatlàntic sobre Migració va tenir lloc els dies 2 i 3 de febrer a la ciutat d’Oslo. La reunió del Consell es centrava en les respostes als desafiaments en la gestió de les migracions en la pròxima dècada. Es va tractar el paper de les associacions entre països com a eina important en la gestió de la migració, com reduir la immigració irregular, els coneixemets que pot aportar Europa a altres regions en qüestió de cooperació, especialment pel que fa a la conciliació de prioritats entre països associats, i també com desenvolupar estratègies proactives de gestió de les migracions davant una possible crisi. Es va discutir, també, el tractat entre la Unió Europea i Turquia que ha intentat regular l'arribada de migrants i refugiats des de Turquia cap a Grècia i si aquest model és transferible a altres països.

Més informació sobre el Transatlantic Council  on Migration: http://www.migrationpolicy.org/programs/transatlantic-council-migration