Col·laboració en la realització del Baròmetre d’opinió en relació amb la població immigrant a Catalunya 2021
Col·laboració en la realització del Baròmetre d’opinió en relació amb la població immigrant a Catalunya
Friday, 30 April, 2021

Juntament amb la fundació ACSAR i Takticom, Instratègies ha contribuït a impulsar el Baròmetre d’opinió sobre percepcions i actituds respecte la població immigrant a Catalunya. Per veure’n els resultats, consulteu el següent enllaç:

https://twitter.com/fundacioacsar/status/1386581221094957062?s=24