Gemma Pinyol Jiménez comenta sobre els riscos de l'externalització a l’ARA 2020
Monday, 27 July, 2020

Gemma Pinyol Jiménez comenta sobre els riscos de l'externalització a "Més de 6.000 migrants retornats a l'infern de Líbia des de principi d'any

Noticía completa: ttps://www.ara.cat/internacional/Mes-migrants-retornats-infern-Libia_0_2495150647.html