Instrategies ha participat en l'elaboració del informe: "Joves Migrants sense referents familiars la ciutat de Barcelona". 2022
Wednesday, 4 May, 2022

L'equip d'Instrategies ha coordinat l'elaboració de l'informe "Joves Migrants sense referents familiars a la ciutat de Barcelona" de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Es pot consultar el document a https://www.sindicaturabarcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/Informe-...