Instrategies participa en el debat d’ACSAR sobre polítiques d’immigració a Catalunya. 2021
Thursday, 21 January, 2021

Instrategies participa en el debat de la Fundació ACSAR sobre les polítiques migratòries a Catalunya. Silvia Caraballo va poder preguntar-los sobre els reptes de la gestió migratòria en l’àmbit europeu des de la perspectiva dels diferents partits del Parlament de Catalunya.

Link per veure el debat complert: https://www.youtube.com/watch?v=WoMvTOr4_No&feature=youtu.be