Saray Espejo formadora del curs “Programes i instruments per a la promoció de la participació ciutadana en el projecte europeu” de la Diputació de Barcelona 2022
Saray Espejo formadora del curs “Programes i instruments per a la promoció de la participació ciutadana en el projecte europeu” de la Diputació de Barcelona
Tuesday, 5 July, 2022

Saray Espejo directora d’Afers Europeus a Instrategies, és la formadora del curs de la Diputació de Barcelona “Programes i instruments per a la promoció de la participació ciutadana en el projecte europeu”. El curs, adreçat a personal tècnic dels Ajuntaments i Consells Comarcals de la província vol promoure la participació dels ens locals en els programes europeus. El curs es desenvolupa en 3 sessions al llarg del mes de juliol de 2022.