Instrategies és un think & do especialitzat en afers europeus i internacionals, focalitzat en mobilitat, migracions i gestió de la diversitat.

Instrategies neix amb vocació d’innovar en aquests àmbits a partir del coneixement i l’experiència pràctica. Som un think & do que ofereix suport estratègic a institucions, empreses i organitzacions que vulguin desenvolupar polítiques, estratègies o projectes vinculats a aquests àmbits o optimitzar la seva presència europea i internacional. Participem en projectes de consultoria i assessorament en l’àmbit local, nacional, europeu i internacional i treballem en l’anàlisi, disseny i desenvolupament de projectes únics i personalitzats.