A Instrategies pensem i fem. Som un think & do amb vocació europea i Internacional creat per donar suport estratègic a institucions, organitzacions i empreses en l’àmbit de les relacions internacionals, els afers de la Unió Europea, les migracions i la mobilitat.

Treballem en l’anàlisi, disseny i desenvolupament de projectes personalitzats aportant coneixement estratègic orientat a la innovació social.

A Instrategies busquem solucions noves, eficients, efectives, sostenibles i justes per dissenyar les polítiques, projectes i estratègies de les institucions, organitzacions i empreses.

Consultoria estratègica

Assessorem a empreses, institucions i organitzacions per desenvolupar o enfortir la seva presència a l’àmbit europeu, comprenent les seves necessitats específiques i oferint solucions innovadores i personalitzades.Oferim assessorament i consultoria de polítiques, estratègies i projectes vinculats a la gestió de les migracions internacionals, la mobilitat i les polítiques d’integració a la diversitat.

Recerca, estudis i anàlisi

Elaborem anàlisis, estudis, avaluacions i informes per institucions, organitzacions i empreses en l'àmbit de les relacions internacionals, els afers de la Unió Europea, les migracions, mobilitat i la diversitat.

Desenvolupem projectes i accions de recerca aplicada i innovació amb i per diferents institucions, empreses i organitzacions.

Formació

Oferim formació a mesura de les necessitats de cada empresa, institució o organització treballant les seves capacitats per comunicar missatges clau.

Dissenyem productes formatius ad-hoc sobre els nostres àmbits de treball, específicament sobre Unió Europea, migració i integració.

Projectes

Prestem assistència tècnica integral a empreses i institucions que volen participar en projectes europeus. Els acompanyem al llarg de tot el procés, des de la identificació de convocatòries fins a l’avaluació passant per la fase inicial de redacció, identificació de socis, presentació de propostes, gestió, seguiment i avaluació.

ESCENARIS GLOBALS

Treballem en l’àmbit de la Unió Europea, en l’àmbit geogràfic de la Mediterrània i amb Amèrica Llatina en diverses àrees temàtiques, que van des de la mobilitat i les migracions fins la cooperació internacional.

UNIÓ EUROPEA

La Unió Europea és el nostre àmbit polític, normatiu i institucional de referència. El coneixement dels afers europeus permet a Instrategies treballar amb les institucions europees, i amb institucions i organitzacions que requereixin suport i assessorament per tal de desenvolupar polítiques, programes i projectes europeus, optimitzant la seva participació i incidència.

AGENDA URBANA

En Instrategies fem costat a ens locals en el disseny de les seves Agendes urbanes locals, de conformitat amb els criteris establerts per l'Agenda 2030, la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides i l'Agenda Urbana per a la Unió Europea promovent la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà.

MOBILITAT I MIGRACIONS

Les migracions i la mobilitat són un repte global per les societats actuals. A Instrategies busquem respostes innovadores que atenguin els reptes i oportunitats de la movilitat humana en un món cada vegada més interconnectat. Analitzem, diseñem i evaluem polítiques públiques d’immigració i asil, tant a nivell local com nacional i internacional.

DIVERSITAT I POLÍTIQUES INTERCULTURALS

En unes societats cada vegada més diverses, les administracions, entitats socials i empreses necessiten instruments que facilitin la gestió de la diversitat i els ajudi a explotar el seu potencial, estimulant la creativitat i la innovació per generar desenvolupament i cohesió. Instrategies dissenya polítiques interculturals que permeten aprofitar la diversitat com un recurs de desenvolupament.

DESENVOLUPAMENT

En un món amb grans desigualtats, treballem per canviar les polítiques i pràctiques d’institucions internacionals i països per reduïr la pobresa i la desigualtat. Oferim assessoria, formació i consultoria de cooperació internacional i desenvolupament i posem al servei d’institucions públiques i entitats sense ànim de lucre eines estratègiques per facilitar els procesos d’enfortiment en l’àmbit europeu i internacional.