Instrategies és un laboratoria d'idees especialitzat en afers europeus i internacionals, focalitzat en mobilitat, migracions i gestió de la diversitat.

Instrategies neix amb vocació d’innovar en aquests àmbits a partir del coneixement i l’experiència pràctica. Som un think & do que ofereix suport estratègic a institucions, empreses i organitzacions que vulguin desenvolupar polítiques, estratègies o projectes vinculats a aquests àmbits o optimitzar la seva presència europea i internacional. Participem en projectes de consultoria i assessorament en l’àmbit local, nacional, europeu i internacional i treballem en l’anàlisi, disseny i desenvolupament de projectes únics i personalitzats.

Instrategies compta amb un equip multidisciplinar i una xarxa de col·laboradors d’excel·lència en l’àmbit de les relacions internacionals, els afers de la Unió Europea, les migracions i la mobilitat. Posem al servei de les institucions, organitzacions i empreses el coneixement estratègic i innovador, l’experiència qualificada i la capacitat d’innovar de l’equip i dels nostres socis internacionals.

Equip de treball